QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

Hùng Happy thực hiện chính sách nhằm đảm bảo sự hài lòng  cho khách hàng khi mua sản phẩm tại Hùng Happy. Qua đó, khách hàng sẽ được đổi sản phẩm hoặc hoàn tiền dựa theo các quy định sau:

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Đối tượng: khách hàng mua sản phẩm Theme & Plugin tại hệ thống Hùng Happy

2. CHÍNH SÁCH ĐỔI & HOÀN TIỀN SẢN PHẨM

  • Sản phẩm được phân phối bởi hệ thống Hùng Happy.
  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật được xác nhận bởi Nhà sản xuất/Nhà cung cấp.
  • Sản phẩm không thể hoạt động hoặc thiếu tính năng do thiếu template, license.

3. ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI SẢN PHẨM

  • Sản phẩm không tương thích với website, server hay môi trường của khách hàng.
  • Khách hàng tạo ra những thay đổi bên trong source code của sản phẩm ban đầu.
  • Sản phẩm được sử dụng không đúng theo hướng dẫn, mục đích của nhà sản xuất.

4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỔI SẢN PHẨM

  • Điền thông tin tại mẫu đổi trả sản phẩm.
  • Thực hiện 1 đổi 1 sản phẩm (cùng mức giá).
  • Không áp dụng với những sản phẩm thuộc Membership.

KHÔNG đổi hoặc hoàn tiền đối với tất cả các trường hợp mua đi bán lại các sản phẩm của Hùng Happy.